Svitzer-bogserare sålda till norskt bolag

SvitzerWijsmuller Group har sålt sina två återstående oceangående bogserare till International Transport Contractors (ITC) i Holland. Företaget är en del av norska Tschudi Shipping Company. Bogserarna är systerfartygen ”Smitwijs Typhoon” och ”Smitwijs Tempest”, byggda 1977 och båda med 120 tons dragkraft. De har sedan 1999 ingått i ett samarbete med Smit Towing, därav namnet Smitvijs. ITC äger sedan tidigare sju oceangående bogserare och de två Wijsmullerfartygen kommer efter övergången, som ska ske i slutet av 2005, att ingå i flottan. Försäljningen är ett led i SvitzerWijsmullers pågående renodling av kärnverksamheten, vilken är hamnbogsering och terminalservice.