Fotograf: Svitzer

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Svitzer beställer isbrytande bogserare

Svitzer beställer två isbrytande bogserbåtar som byggs för att bland annat kunna bryta is på Göta älv och i Vänern.

De två isförstärkta ASD (azimuth stern drive)-bogserbåtarna som Svitzer har beställt från det turkiska varvet Med Marine anpassas för Svitzers krav och är av Robert Allan Ltd:s design TundRA 3000. De får finsk/svensk isklass 1A och en bollard pull på minst 60 ton. Leverans sker fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

Ersätter äldre

Nybyggena ersätter Svitzer Helios och Dynan som hör till de äldsta fartygen i flottan. De nya fartygen kommer huvudsakligen att operera i hamnar i Sverige och Danmark. De byggs för att kunna gå genom slussarna i Trollhättan och därmed möjliggöra isbrytning på Vänern och på Göta älv.

– Förutom att vi uppgraderar vår skandinaviska flotta av hamnbogserare säkrar detta drag även vår långsiktiga isbrytningsförmåga i regionen, säger Mattias Hellström, Cluster Managing Director, Scandinavia & Germany vid Svitzer, i ett pressmeddelande.