Svitzer beställer gröna bogserbåtar

Em Z Svitzer A/S beställer tre specialdesignade så kallade ECO-bogserbåtar från A P Møller-Mærsk-ägda Baltija Shipbuilding Yard i Klaipeda, Litauen. Designen baseras på skrovet från M-klassen, men i stället för att använda ett traditionellt framdrivningsmaskineri kommer fartygen att få dieselelektriskt maskineri. Efter en studie av den nuvarande flottan kunde Svitzer konstatera att bogserbåtarna bara använde över 80 procent av maskinkraften vid mindre än 15 procent av driftstiden till sjöss varför ett dieselelektriskt maskineri kan reducera bränslekonsumtionen och utsläppen. Vidare kommer bogserbåtarna att utrustas med annan teknik för att möjliggöra en miljövänligare drift. De nya ECO-bogserbåtarna kommer att bli en meter längre än M-klassen vilket ger mer utrymme i inredningen.