Svithoid utvärderar framtiden

Svithoid Tankers i Stockholm har utsett norska Pareto Securities och NRP Securities som rådgivare för att utvärdera olika strategiska alternativ. Enligt ett pressmeddelande görs detta för att ”maximera aktieägarvärdena och för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets resterande nybyggen”. Några möjliga alternativ är fortsatt drift enligt nuvarande plan, försäljning eller fusion av bolaget eller försäljning av hela fartygsflottan.Med anledning av utvärderingen har man flyttat fram publiceringen av kvartalsrapporten en månad till den 28 november.