Svithoid beställer ytterligare två

Svithoid Tankers deklarerar sina första optioner och beställer två produkttankers om 4.450 ton dw från det ryska varvet MNP Onshore & Offshore Group. Fartygen byggs till svensk/finsk isklass 1B och sätts in på en långtidscharter för Herning Shipping A/S i Danmark. Leverans är planerad till december 2006 respektive mars 2007.Svithoid Tankers har sedan tidigare två tankfartyg om 3.400 ton dw i beställning och option på ytterligare två nybyggen. Teknisk management, bemanning samt övervakning under bygget handhas av ASP Ship Management Scandinavia Ltd.