Lilla Edet kommer att få Sveriges första triangelsluss.

Fotograf: Trafikverket

Kategori: Innovation

Sveriges första triangelsluss byggs i Lilla Edet

Nu är det klart att Lilla Edet kommer att få Sveriges första så kallade triangelsluss. Det som en del i Trafikverket och Sjöfartsverkets projekt med att bygga nya slussar i Trollhätte kanal.

I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. Det skriver Trafikverket och Sjöfartsverket i ett pressmeddelande under måndagen. Som en del i projektet med att bygga nya slussar i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet kommer Lilla Edet få en innovativ lösning genom en triangelsluss.

– Den största vinsten är att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson i pressmeddelandet

När det som i Lilla Edet redan finns en farled som slussen ska återansluta till tar en triangelformad sluss mindre ytor i anspråk än en rektangulär. Det sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre, skriver myndigheterna, vilket i sin tur leder till färre transporter och minskade kostnader.

Bidrar till ökad säkerhet

Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson, en av personerna bakom den nya slusslösningen, lyfter ökad säkerhet som en annan stor fördel med triangelslussen.

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, säger Johan Eriksson i pressmeddelandet.

– Nu kan vi i Lilla Edet i ännu högre utsträckning profilera oss som ”slusskommunen”. Vi var slusspionjärer på 1600-talet och vi är slusspionjärer nu med den här nytänkande och miljösmarta slusslösningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C).

Lilla Edet kommer att få Sveriges första triangelsluss. Bild: Trafikverket

Första större triangelslussen i Europa

Den nya triangelslussen i Lilla Edet kommer att bli unik även ur ett europeisk perspektiv. Det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna, men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark.

Bakgrunden till projektet är att dagens slussar anses vara uttjänta till år 2030. Enligt Trafikverket kommer nya slussar i Trollhättan. Vänersborg och Lilla Edet skapar förutsättningar för att i framtiden frakta mer gods sjövägen, vilket avlastar järnvägen och ger färre lastbilstransporter.

Mellan 7 maj till 2 juni pågår ett samråd kring de nya slussarna i Lilla Edet. Trafikverket räknar med byggstart under 2027 och att de nya slussarna kan tas i bruk mellan 2030 och 2032.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]