Sverige tvåa på Paris MOU:s vita lista

Sverige är tvåa efter Storbritannien och före Finland på Paris MOU:s vita lista över flaggstater med goda resultat efter organisationens inspektioner. Efter 959 inspektioner under åren 2004 till 2006 blev endast elva svenskflaggade fartyg kvarhållna. Estland, Schweiz och Iran är nya på den vita listan, medan Azerbajdzjan har halkat ner till den grå listan.I toppen på den svarta listan, för de stater som har dåliga resultat, finns Nordkorea med 135 kvarhållna fartyg på 397 inspektioner, Albanien och Bolivia.Paris MOU lanserar också en ny lista för erkända organisationer var fartyg genomgått fler än 60 inspektioner. Bäst på den listan klarar sig Det Norske Veritas följt av Registro Italiano Navale och Germanischer Lloyd, i botten återfinns Register of Shipping i Nordkorea, Register of Shipping i Albanien samt International Register of Shipping i USA.