Sverige tillbaka på vit lista

Sverige är nu tillbaka på den asiatiska hamnstatsorganisationen Tokyo MOU:s vita lista efter en tid på den gråa listan. Ett svenskflaggat fartyg fick ett nyttjandeförbud för några år sedan och eftersom det sker väldigt få svenskflaggade anlöp i asiatiska hamnar så fick nyttjandeförbudet stort genomslag i statistiken, och Sverige ”degraderades” från den vita listan. Nu är dock ordningen återställd.