Sverige och Finland presenterar superisbrytare

Styrelsen för vintersjöfartsforskning har släppt en rapport som innehåller en konceptstudie för en ny jätteisbrytare för att assistera tankfartyg på upp mot 200.000 ton i Östersjön. Fartyget har en längd i vattenlinjen på 174 meter och en bredd midskepps på 48 meter, men med hjälp av isknivsförsedd utriggning kan isbrytaren bryta en 100 meter bred ränna. Djupgåendet blir 15 meter och ett framdrivningsmaskineri på 60.000 hästkrafter skall göra det möjligt för isbrytaren att göra framfart i obruten is med en genomsnittlig tjocklek på 6,5 meter. Stålvikten blir 31.000 ton och egenvikten 42.000 ton. Bunkerförbrukningen vid isbrytning beräknas till 250 ton per dygn och bunkertankarna har kapacitet för totalt 20.445 ton. Priset för denna gigant uppskattas till USD 250 miljoner.Styrelsen för vintersjöfartsforskning är ett svensk/finskt samarbete där sjöfartsverken i de båda länderna stött forskning för säkrare vintersjöfart i över 30 år.