Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Sverige har fått ett nytt hamnbolag

Vid årsskiftet fick Sverige ett helt nytt hamnbolag. Det är de två hallandshamnarna Halmstads Hamn och Varbergs Hamn som har gått samman i ett gemensamt driftsbolag som fått det logiska namnet HallandsHamnar AB.

Vd för det nya driftsbolaget är Björn Alvengrip, som ser en mängd fördelar med sammanslagningen.

– Tanken är att vi ska bli en tillväxt- och utvecklingsmotor för hela regionen. Vi vill skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Vi är väldigt stolta över sammanslagningen, inte minst eftersom det är väldigt få svenska hamnar som har genomfört något liknande tidigare. Även om kunderna till en början inte kommer att märka några större skillnader är Björn Alvengrip övertygad om att sammanslagningen kommer att märkas på lång sikt.

– Nu får vi mer administrativa resurser som kan användas på båda ställena. Det, i kombination med att vi nu har de anläggningar vi behöver och inte behöver göra några större investeringar på 5-10 år, är förstås bra för kunderna, eftersom nya investeringar alltid ska betalas av någon. Bolagets huvudkontor kommer att ligga i Halmstad men de båda kommunerna kommer att äga 50 procent var av det gemensamma bolaget. Styrelsen kommer att bestå av tre ledamöter från Varberg och tre ledamöter från Halmstad. Själv kommer vd:n Björn Alvengrip även fortsättningsvis vara vd också för Halmstads Hamn.

– Det är många som frågar mig hur jag ska hinna med allt, men tanken är att det dagliga löpande arbetet ska skötas av andra, medan jag kommer att ansvara för det mer strategiska arbetet, säger han. Volymmässigt kommer HallandsHamnar att bli en av Sveriges tio största hamnar och tillsammans kommer man att kunna erbjuda ett i princip komplett utbud av hamntjänster, där de två hamnarnas respektive verksamheter kommer att förstärkas och specialiseras ytterligare.

– Visst kommer hamnarna att utvecklas i olika riktningar, där Varberg kommer att fortsätta att vara en av de största virkeshamnarna och Halmstad kommer att vara fortsatt stor på recycling, bilar, containers och bulk. Men det innebär ju bara att vi kommer att komplettera varandra ännu bättre framöver, istället för att behöva konkurrera med varandra.