Sverige femma på vita listan

Den svenskflaggade handelsflottan har halkat ned ett par placeringar på hamnstatsorganisationen Paris MOUs vita lista och ligger nu femma. Etta är nu Tyskland följt av Isle of Man, Storbritannien och USA. Finland är sexa, Norge elva och Danmark ligger på 14:e plats. Nya på vita listan är Filippinerna, Malaysia, Barbados och Cayman Islands. Den svarta listan toppas som vanligt av Albanien. Tvåa är Nordkorea följt av Tonga, Bolivia och Honduras. Panama har skärpt sig men är forfarande kvar på den svarta listan. Cypern, Malta och Bulgarien tillhör de handelsflottor som lämnat den svarta listan och nu återfinns på den grå. På denna finns också Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Estland, Lettland men framförallt Litauen har en positiv trend.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.