Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Sverige femma på Paris MoU-lista

Sverige har petats ned från tredje till femte plats av Hong Kong och Bahamas på Paris MoU:s vita lista.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] Paris MoU:s vita lista.

I Paris MoU:s rapport för 2014 framgår det att det nu finns 43 flaggor på den vita listan. Detta är tre färre än året innan. Trots detta noterar Paris MoU en klar förbättring mot högkvalitetssjöfart. Rankningen baserar sig på det totala antalet hamnstatskontroller och kvarhållanden under en rullande treårsperiod och upptar flaggor med minst 30 inspektioner under denna period.

72 flaggor

Totalt listas 72 flaggor på den vita, grå och svarta listan. Året innan var antalet 75. Under 2014 flyttades Indien upp från den grå till den vita listan. Däremot föll Spanien, Litauen, Polen och Thailand ned till den grå listan. Belize förlorade sin plats på den grå listan och är nu på den svarta listen. Det finns tio flaggor på den svarta listan med Tanzania i botten.

Den vita listan toppas fortfarande av Frankrike, följt av Hong Kong, Bahamas, Norge och Sverige. Hong Kong och Bahamas har därmed flyttat ned Sverige två steg, år 2013 intog Sverige tredje plats efter Frankrike och Norge. Tyskland och Finland har förlorat sina positioner bland de tio bästa.

DNV GL i topp

Erkända organisationer, det vill säga klassificeringssällskap eller andra privata organ som på en flaggstats administrations vägnar utför föreskrivna uppgifter, övervakas också. Bäst klarade sig DNV GL, American Bureau of Shipping, Lloyd’s Register och China Classification Society, medan INCLAMAR fortfarande ligger längst ned tillsammans med International Register of Shipping och Bulgarian Register of Shipping.

Andelen kvarhållanden minskade

Efter en svag ökning sedan 2011 noterades under 2014 en tydlig minskning av den genomsnittliga procenten för kvarhållanden i relation till antalet inspektioner. År 2013 uppgick denna till 3,78 procent och i fjol till 3,32. Detta uppges vara det första året som en ökande trend har vänt.

Spanien, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike bidrog med de flesta inspektionerna procentuellt sett. Högriskfartyg har opererat främst i den södra delen av regionen, medan lågriskfartyg har besökt hamnar i den nordvästra delen.

Fler inspektioner

Under 2014 utfördes fyra procent fler inspektioner än året innan, totalt 18.430. Antalet noterade brister var betydligt färre än året innan och uppgick till 45.979, jämfört med 49.074 år 2013.

Under 55 procent av alla inspektioner noterades en eller flera brister, en minskning med tre procentenheter jämfört med året innan. Det genomsnittliga antalet brister per inspektion minskade från 2,8 till 2,5 under samma period.

Antalet kvarhållanden minskade likaså, från 668 år 2013 till 612 i fjol.

Av sammanlagt 1.286 inspektioner av fartyg med svartilstad flagg ledde 121 till kvarhållande, vilket motsvarar 11,74 procent. För fartyg med grålistad flagg var motsvarande andel 6,27 procent av 814 inspektioner. Totalt 16.175 fartyg med flagg på den vita listan inspekterades och graden av kvarhållande var 2,43 procent.

Tillträdesförbud

Tillträdesförbud har utlysts 63 gånger sedan 2012. I 46 fall har dessa gällt fartyg som haft ett stort antal kvarhållanden, men i 13 fall gällde det fartyg som inte gått till indikerat reparationsvarv. I fyra fall handlade det om fartyg som inte brytt sig om kvarhållande och seglat utan tillstånd. Under de senaste tre åren har det största antalet tillträdesförbud noterats för Tanzania, Moldova, Saint Vincent and the Grenadines samt Togo.

Fyra fartyg har redan två gånger fått tillträdesförbud: Mansour M (Moldova), Carolyn (Tanzania), Maxal Gita (Belize) och Reni (Ukraina).

 

Paris MoU

Vita listan (siffran inom parentes anger placering för ett år sedan):

1 Frankrike (1)

2 Hong Kong (6)

3 Bahamas (11)

4 Norge (2)

5 Sverige (3)

6 Isle of Man (12)

7 Danmark (4)

8 Storbritannien (7)

9 USA (26)

10 Italien (5)

11 Singapore (14)

12 Marshall Islands (17)

13 Kina (18)

14 Grekland (16)

15 Tyskland (9)

16 Finland (8)

17 Liberia (13)

18 Belgien (15)

19 Nederländerna (19)

20 Bermuda (30)

21 Malta (22)

22 Cayman Islands (24)

23 Gibraltar (21)

24 Kroatien (10)

25 Cypern (23)

26 Färöarna (38)

27 Indien (47)

28 Iran (20)

29 Saudi Arabia (35)

30 Kazakstan (33)

31 Barbados (25)

32 Turkiet (34)

33 Estland (29)

34 Japan (31)

35 Antigua and Barbuda (37)

36 Lettland (27)

37 Ryssland (28)

38 Irland (39)

39 Panama (36)

40 Filippinerna (40)

41 Schweiz (44)

42 Luxemburg (42)

43 Sydkorea (32)

Grå listan:

44 Portugal (49)

45 Ukraina (57)

46 Malaysia (51)

47 Spanien (41)

48 Litauen (45)

49 Libanon (60)

50 Bulgarien (52)

51 Polen (43)

52 Libyen (62)

53 Thailand (46)

54 Egypten (55)

55 Tunisien (48)

56 Curacao (53)

57 Marocko (56)

58 Vanuatu (50)

59 Albanien (64)

60 Saint Kitts and Nevis (61)

61 Algeriet (58)

62 Tuvalu (63)

Svarta listan, medium risk:

63 Sierra Leone (70)

64 Kambodja (66)

65 Saint Vincent and the Grenadines (67)

66 Belize (65)

67 Comoros (68)

68 Dominica (73)

69 Cook Islands (69)

70 Togo (72)

Svarta listan, medium till högrisk:

71 Moldova (71)

Svarta listan, högrisk:

72 Tanzania (75)

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Anonymous

    Sverige har knappt några fartyg i internationell fart. Konstigt att man inte är bättre än femma.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]