Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sommarläsning

Sverige bygger upp en beredskapsflotta

Nya befraktningsavtal tas fram för upphandling av en beredskapsflotta som ska trygga Sveriges försörjningsberedskap.

En viktig fråga är om det finns tillräckligt med tillgängliga fartyg för att klara försörjningsberedskapen i händelse av en allvarlig konflikt eller krig i vårt närområde. Och minst lika viktig är frågan om det finns tillräckligt med befäl och manskap för att bemanna fartygen.

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet för att säkerställa försörjningsberedskapen i en artikel som publicerades i vårt sommarnummer av Sjöfartstidningen (6-7/2022)! Du kan också läsa reportaget i vår mobilapp Sjöfartstidningen som kan laddas ned från AppStore eller Google Play.