Samtliga tre åtaganden som Sverige presenterat för att stimulera övergången till grön sjöfart involverar Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Sverige ansluter till Green Shipping Challenge

Sverige har anslutit till initiativet Green Shipping Challenge som leds av USA och Norge och lanserades på klimatmötet COP27.

– Det är viktigt för klimatomställningen att minska utsläppen från sjöfart. Svensk Sjöfart ligger redan långt fram i omställningen och detta initiativ ger svenska företag möjlighet att konkurrera och bidra till den globala omställningen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson i ett pressmeddelande.

Efter COP26 i Glasgow tog USA initiativ till Green Shipping Challenge, som uppmuntrar länder och andra aktörer att presentera konkreta åtgärder för att den internationella sjöfartssektorn ska kunna bidra till att nå 1,5-gradersmålet. Green Shipping Challenge lanserades på COP27 i Sharm-el-Sheikh.

Involverar Göteborgs hamn

Sverige har enligt regeringen presenterat tre åtaganden för att stimulera övergången till grön sjöfart. Samtliga rör samarbeten som involverar Göteborgs hamn. 

– Vi är stolta över att kunna bidra till Sveriges åtaganden vid COP27 med konkreta projekt som leder till en faktisk utsläppsminskning, och som också kan visa vägen för andra hamnar, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Gröna korridorer

Det första åtagandet gäller utveckling av den gröna korridoren mellan Sverige och Belgien. Det andra är ett branschövergripande samarbete som ska göra Göteborgs hamn till Europas första nav för grönt elektrobränsle, och det tredje handlar om samarbetet om en grön korridor mellan Göteborgs hamn och Rotterdams hamn i Nederländerna.

– Göteborgs hamn bedriver mycket ambitiöst klimatarbete sedan många år, och det är glädjande att vi nu kan omsätta ännu mer av detta i praktiken genom att skapa nya gröna korridorer baserade på alternativa bränslen för sjöfarten som markant minskar utsläppen, säger Edvard Molitor.

Sverige anser enligt regeringen att utsläppen av växthusgaser bör minska, och skrev vid COP26 under Clydebankdeklarationen om gröna korridorer. Sverige har även skrivit under deklarationen om nollutsläpp från sjöfarten år 2050.