Svenskt timmer i Engelska kanalen

1.500 kubikmeter sågade trävaror driver i Engelska kanalen sedan det ryska fartyget Sinegorsk tappat en del av sin däckslast i hårt väder med vindar på 48 knop i måndags morse.Sinegosk var på resa från Oskarshamn till Alexandria i Egypten när olyckan inträffade. Fartyget fick 15 graders slagsida men besättningen kunde räta upp fartyget med hjälp av barlastvatten och sedan anlöpa Southampton sent på kvällen för att där stuva om den kvarvarande lasten under övervakning av två man från den brittiska kustbevakningen.