Svenskflottan skall fördubblas på tio år

Den svenskkontrollerade handelsflottan skall 2016 vara dubbelt så stor som i dag och Sverige skall återta en plats bland världens tio största sjöfartsnationer. Det är några av punkterna i den vision som Sveriges Redareförening presenterade i samband med 100-årsjubileet. På torsdagskvällen hölls jubileumsbanketten i Göteborg med 600 gäster, däribland kungen och infrastrukturminister Ulrica Messing.Vid årsmötet valdes Lone Fønss Schrøder, vd för Walleniusrederierna, in i föreningens styrelse.