Svenskflaggade flottan stiger i rankinglista – Belgien kraftigt upp efter tonnageskatt

I tyska Institute of Shipping Economics and Logistics, ISL, årsbok 2004 har den svenskflaggade handelsflottan med 2,02 miljoner ton dödvikt stigit tre placeringar till 38:a på listan över världens handelsflottor. Däremot har den flotta, som rederier med hemvist i Sverige kontrollerar oavsett flagg, fallit lika många placeringar till 22 på sin lista med totalt 5,7 miljoner ton. Den norskflaggade handelsflottan har tappat en placering till 9, den danska steg med en placering till 18 och den finska tappade två till 53. Den absolut största förändringen stod den belgiskflaggade handelsflottan för, upp från 116:e plats till 42:a. Orsaken är införandet av en ny sjöfartspolitik med en konkurrenskraftig tonnageskatt. Flottan ökade på ett år från 17 fartyg på totalt 19.000 ton dödvikt till 54 fartyg på 1,7 miljoner ton dödvikt. Av övriga länder i vår region återfinns Ryssland på 22:a plats, Tyskland på 25:e, Litauen på 78:e, Polen på 85:e, Estland på 87:e och Lettland på 118:e plats. Totalt finns 154 flaggstater på listan.Siffrorna avser 1 januari 2004. Flagglistan gäller fartyg med ett brutto över 300. Hemvistlistan avser det land där rederiets moderbolag är registrerat och omfattar fartyg med ett brutto över 1.000.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]