Fotograf: Burgis

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

Svenskbyggt fartyg till skrot

Det blir allt färre svenskbyggda handelsfartyg på världshaven. Nu meddelar det saudiarabiska rederiet Bahri att man sålt roro-fartyget Saudi Hofuf till upphuggning för ett pris på SAR 28,3 miljoner, cirka 50 miljoner kronor eller EUR 5,6 miljoner.

Saudi Hofuf levererades 1983 av Kockums i Malmö till rederiet som då hette National Shipping Company of Saudi Arabia. Saudi Hofuf är ett av fyra systerfartyg som sedan leveransen hela tiden seglat för det saudiska rederiet. Kvartetten var den sista utländska lastfartygsbeställningen vid Kockums. Efter det följde ett par kryssningsfartyg för Carnival Cruises, ett antal conrofartyg för svenska beställare för ACL:s räkning, ett par biltransportfartyg för Wallenius samt ett tankfartyg som dåvarande Svenska Varv beställt innan den civila fartygsproduktionen i Malmö avslutades 1987.

Tre av de fyra har nu sålts till upphuggning och det sista skall säljas för skrotning innan årsskiftet i en tonnageförnyelse där Bahri tar leverans av sex mindre conro-fartyg som byggs i Sydkorea.

Saudi Hofuf är nästan 250 meter långt, har en största bredd på 32,3 meter och en dödvikt på 42.600 ton samt ett maskineri på 20.000 kW.