Svenska sjöfartsstödet fråga för EU-kommissionen

Alf Svensson, ledamot i EU-parlamentet för Kristdemokraterna, har ställt en fråga om riktlinjerna för sjöfartsstöd till EU-kommissionären Maria Damanski med anledning av den svenska regeringens ställningstagande. Maria Damanski är kommissionär för Maritime Affairs and Fisheries.”På vilket sätt avser kommissionen förtydliga möjligheterna att motta sjöfartsstöd för fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö?”, skriver Alf Svensson.Alf Svensson skriver också att:”Sveriges infrastrukturminister vill avvakta den uppdatering av riktlinjerna som kommissionen beslutar om under 2011. När riktlinjerna senast uppdaterades 2004 angavs konkurrensförhållandena inom unionen vara relativt harmoniserade med en ringa frekvens av flaggning mellan medlemsstaterna. Den svenska utflaggningen till omgivande länder har sedan dess varit mycket omfattande. Dels på grund av att Sverige saknar tonnagebeskattning, men också på grund av att landet tolkar möjligheterna till sjöfartsstöd så snävt.”Det svenska företaget Marin Mätteknik, MMT, har nekats sjöfartsstöd. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd motiverade beslutet med begränsningar i EU:s statsstödsregler: ”riktlinjerna är tydliga då det uttryckligen står att de avser transport av passagerare eller gods till sjöss … att inbegripa fartyg som har annan verksamhet än den stödberättigande fartygskategorin synes svårt utan att gå utöver riktlinjernas gränser.”

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]