Svenska handelsflottan minskar

Den svenskflaggade flottan av större lastfartyg och passagerarfartyg (över 100 brutto) minskade under 2010 från 414 till 396 fartyg, enligt statistik från Trafikanalys. Antalet tankfartyg minskade med 17 fartyg.Minskningen av den svenska handelsflottan beror på utflaggning till andra register samt försäljning av fartyg. Den svenska flottan består nu av 4,1 miljoner brutto. Flottan av lastfartyg minskade med 20 fartyg till 173 fartyg och 2,9 miljoner brutto. Andelen passagerarfartyg ökade med två fartyg till 223 fartyg och sammanlagt 1,1 miljoner brutto.Med inhyrda utländska fartyg fanns vid årsskiftet sammanlagt 839 handelsfartyg i svensk regi, en minskning med åtta fartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]