Svenska handelsflottan krympte med fyra procent

Under 2009 krympte den svenskflaggade handelsflottan med fyra procent, från 428 till 409 fartyg, enligt den senaste statistiken från Trafikanalys.Den svenska lastfartygsflottan utgjordes 2009 av 192 fartyg med ett totalt brutto på på 2,4 miljoner, en minskning med 17 fartyg. Av dessa 192 fartyg var 67 tankfartyg, sex bulkfartyg och 119 torrlastfartyg. Av den svenska handelsflottans 217 passagerarfartyg var 57 färjor och 160 övriga passagerarfartyg.Med inhyrda utländska fartyg fanns 2009 sammanlagt 842 handelsfartyg i svensk regi. Användningen av fartyg i svensk regi minskade under 2009, från 4.258 miljoner bruttodräktighetsdagar till 3.802 miljoner. Det svenskregistrerade tonnaget minskade från 1.570 miljoner bruttodräktighetsdagar till 1.308 miljoner, en minskning med närmare 17 procent. Mängden inhyrd kapacitet minskade också, från 2.688 miljoner bruttodräktighetsdagar under 2008 till 2.494 miljoner under 2009.Bruttodräktighetsdagar används som ett mått på transportkapacitet och räknas fram som respektive fartygs bruttodräktighet multiplicerat med antalet dagar det använts.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]