Svensk tanker på grund

Ektanks produkttanker Ekfors grundstötte utanför raffinaderiet Slagentangen i Norge i fredags i hård vind. Fartyget låg ankrat i väntan på att lasta 10.000 ton när olyckan intraffade. Från Ekfors begärdes assistans och bogserbåten John kom till hjälp. Fartyget bogserades till Horten för dykarinspektion. Först i går upptäcktes att fartyget läckte dieselolja och läckaget fick tätas av dykare.