Svensk Svitzer-bogserbåt får dansk flagg

Em. Z. Svitzer A/S har inlett processen med att återflagga den svenska bogserbåten Arctic Helios, som i april och under namnet Svitzer Helios ska förflyttas till bolagets danska flotta. Fartyget kommer inom kort att anlöpa Assens Skibsværft för att anpassas för dansk flagg. Efter återflaggningen kommer bogserbåten att stationeras i Esbjerg där den ersätter Bestla, som i sin tur kommer förflyttas till Klaipeda och bogsera pråmar till Odense Steel Shipyard med fartygskomponenter. Bestla kommer att förenas med sina två systrar Bauge och Bure. Arctic Helios byggdes i Åmål 1973.