Svensk styrka till Somalia

Försvarsdepartementet ger nu försvarsmakten klartecken för en svensk korvettstyrka utanför Somalia för att bekämpa sjöröveriet. Styrkan ska ingå i EU:s marina sjöoperation Atalanta vars huvudmål är att beskydda FN:s livsmedelsprograms transporter till Somalia från attacker. EU-styrkan ska också avskräcka, förebygga och slå till mot övrigt sjöröveri utanför Somalias kust som drabbar handelssjöfarten. Det svenska bidraget planeras till fyra månader och utgörs av den internationella korvettstyrkan, IKS, bestående av korvetterna Malmö och Stockholm samt stödfartyget Trossö. Styrkan kan tidigast vara på plats i april nästa år. Insatsen omfattar omkring 160 personer och den svenska regeringen har satt en budget för insatsen till max SEK 285 miljoner.