Svensk Sjöfarts Tidning kommer nästa vecka

Av produktionstekniska skäl är Svensk Sjöfarts Tidnings sommarnummer något försenat, tidningen når läsarna i början av nästa vecka. Ber om ursäkt för förseningen!