Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Politik

Svensk Sjöfart: ”Fantastiskt goda nyheter”

Sirius beslut att flagga in hela sin flotta visar att utvecklingen för den svenska sjöfartsbranschen är på väg åt rätt håll, menar Svensk Sjöfart.

– Det är fantastiskt goda nyheter, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen, med anledning av att donsörederiet Sirius beslutat om att sätta svensk flagg på hela sin flotta.

Processen inleddes i fredags med att Nimbus fick svensk flagg och de kommande två månaderna kommer resterande tio fartyg få svensk flagg.

– Det här visar att sjöfarten har haft rätt när vi sagt att förutsättningarna för att bedriva sjöfart med svensk flagg inte varit tillräckligt bra. Vi har sagt att när villkoren förändras och förbättras kommer den svenska flottan växa. Det är detta vi nu ser hända.

Nästa steg

Rikard Engström hoppas att Sirius beslut ska smitta av sig på andra företag i branschen, men ser också att beslutet är viktigt ur en politisk synvinkel. Det visar att om den politiska viljan att uppfylla de politiska målen finns så kan rederier flagga hem.

– Totalt sett är det fortfarande för få fartyg i den svenska flaggan. Men det här visar att vi kan och vill.

– Samtidigt tänker jag förstås på nästa steg. Till exempel vad som kan hända om tonnageskatten blir mer inkluderande. Vilka rederier kan då komma att välja den svenska flaggan? Men visst är Sirius besked underbara nyheter!