Svensk-polsk miljöövervakning av Östersjön

Svenska kustbevakningen har tecknat ett avtal med polska Sjöfartsverket i Gdynia om ett samarbete kring miljöskydd av Östersjön. Östersjön satellitbevakas från Sverige och om man upptäcker skadliga utsläpp från fartyg går larmet till samtliga grannländer och den närmaste styrkan ingriper, t.ex. med flygplan.