Stena Don

Fotograf: Stena Drilling

Kategori: Arbetsmarknad | Offshore

Svenskar i norsk fackstrid

Svensk inhyrd personal på riggen Stena Don får nu fast anställning hos Stena Drilling AS. Det norska facket har fört deras kamp. Det är dock oklart om svenskarna vill byta arbetsgivare.

38 personer anställda av Sjöbefälsföreningens bemanningsföretag SMBF och placerade på Stena Drillings rigg Stena Don, har fått fast anställning i Stena Drilling AS. Det norska fackförbundet Industri och Energi har kämpat i 13 år för att den inhyrda personalen på riggen i stället ska få fasta anställningar i Stena Drilling. 

Enligt SMBFs vd Christer Themnér är alltihop en lögn och en maktdemonstration från fackets sida.

– Det handlar inte ett dugg om att värna om de anställdas villkor. Den personal vi hyrt ut till Stena Drilling AS har haft Stenas arbetsvillkor samt löner och förmåner enligt norska kollektivavtal. Utöver det har vi gett dem ett tillägg av svenska försäkringar, eftersom det norska socialförsäkringssystemet är sämre än det svenska.

Låga svenska löner

I ett pressmeddelande från Industri och Energi hävdar dock Wayne Pena, ledare för den lokala fackklubben på Stena Don, att det varit ett absolut krav från deras sida att de svenska arbetarna inte skulle ha löner på svensk eller singaporiansk nivå.

Christer Themnér förklarar att Singapore kom in i bilden när Stena Drilling för sju år sedan ville att den inhyrda personalen skulle ha en anknytning till Stena. 

– Vi tyckte det verkade rimligt och därmed anställdes de 38 i Stenas bemanningsföretag i Singapore. Men de behöll samtidigt sina anställningar hos oss och lönenivåerna påverkades inte av det, säger han.

Industri och Energis advokat Alexander Lindboe säger å sin sida till Sjöfartstidningen att deras kamp inte har handlat om löner, utan om principen att alla som arbetar på den norska kontinentalsockeln ska ha fasta norska anställningar med norska villkor.

– Vi ville reda upp i vad vi ansåg vara olagligt, det vill säga att under så lång tid ha inhyrd personal på den norska kontinentalsockeln. Det var det rättsliga verktyget vi kunde ta till. Ekonomin har aldrig varit ett tema.

Han hävdar dock att uppgörelsen med Stena Drilling lett till att svenskarna fått bättre arbetsvillkor, pensioner och löner enligt norska avtal.

Upprörande påstående

Att Alexander Lindboe kallar anställningsvillkoren som svenskarna haft för olagliga, upprör Christer Themnér.

– Det är obehagligt att de anklagar Stena för att hyra in folk olagligt. Det här handlar om trakasserier som pågått i åratal och som vi trodde skulle ta slut i och med uppgörelsen. Men tyvärr tyder pressmeddelandet från Industri Energi på något annat. 

Han säger att SMBF och Stena Drilling AS behövde få lite lugn och ro och därför kom överens om att Stena skulle ta över personalen. 

– Nu får vi se om de 38 vill ha Stena Drilling som arbetsgivare. Vi har rekommenderat dem det. Men eftersom facket sagt att de inte får tillgodoräkna sig sina år på Stena Don, utan tvingas börja om från början som nyanställda, har vi lovat att deras anställningar hos oss ska vara kvar. 

Industri Energis Alexander Lindboe bekräftar att kampen varit fackets, inte de SMBF-anställdas.

– Nej, ingen av de svenska arbetarna har krävt fast anställning i Stena Drilling. 

Sedan tillägger han, tvärtemot vad han tidigare sagt i intervjun, att han inte kan säga om det varit någon skillnad i lönenivåerna mellan Norsk Rederiförbunds lönenivåer och den lön svenskarna haft.

Stena tillmötesgående

Att en uppgörelse nu blivit möjlig beror till stor del på att den norska arbetsmiljölagen ändrades förra året och att ändringar dessutom gjordes i avtalet med Norges Rederiförbund. Förändringarna ledde till att Industri och Energi slutligen kunde driva frågan juridiskt.

Alexander Lindboe förklarar att Industri Energi och Stena Drilling då enades. 

– I och med att lagen ändrades sträckte Stena Drilling sig långt för att gå facket till mötes. Det var bra att vi slapp gå till domstol, säger han.

Sjöfartstidningen har utan framgång försökt nå den lokala fackrepresentanten på Stena Don för en kommentar.