Lars Höglund, vd på Furetank.

Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Ekonomi | Regelverk

”Svensk flagg ett framtida alternativ”

Nyheten om att tonnageskatten faktiskt blir av presenterades under Donsö Shipping Meet och reaktionerna från redarna är mycket positiva.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]och reaktionerna från redarna är mycket positiva.

– Jätteroliga nyheter och vi är väldigt positiva till att det nu blir av, säger Lars Höglund, managing director på Furetank på Donsö.

– Det återstår så klart att utvärdera och se hur det slutliga förslaget kommer se ut. Men nu har vi i vart fall kommit till den punkten att Sverige blir ett alternativ för framtida projekt.

Nya tankebanor

Flera av besökarna på Donsö Shipping Meet uttryckte liknande tankar som Lars Höglund inför beskedet om tonnageskatt.

– Det är är väldigt goda nyheter, säger Mikael Laurin, ceo på Laurin Maritime, till Sjöfartstidningen.

– Det är något som den svenska sjöfarten behövt och efterfrågat under väldigt lång tid.

Inga snabba förändringar

Enligt Mikael Laurin så kommer tonnageskatten dock inte innebära några snabba förändringar hos dem.

– Jag tror inte vi kommer ändra något från idag till imorgon men däremot har vi en helt annan tankebana vid framtida projekt. Att flagga svenskt är helt plötsligt med på kartan.

Stena tveksamma

Ett av få företag som dock uttrycker en del skepsis är Stena. Deras organisation påverkas inte i lika stor utsträckning av tonnageskatten, de värdesätter istället sjöfartstödet mer. Men som bekant kommer tonnageskatten till viss del finansieras av minskat sjöfartstöd.

– Vi hoppas att det sista ordet om finansieringen ännu inte är sagt, för ett minskat sjöfartsstöd skulle såklart påverka vår verksamhet negativt, säger Erik Lewenhaupt, kommunikationschef på Stena AB.

– Men för den svenska sjöfartens skull är vi positiva till tonnageskatten, tillägger han.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Andreas Åsenholm

  Den svenska handelsflottan kommer inte att öka pga tonageskatten.Det behövs ett politiskt paradigmskifte för att detta ska ske.

 • Anonymous

  Vilka Rederier tjänar så pass bra att en tonnageskatt skull på något vis förändra deras verksamhet ?

 • matros

  svensk flagg med svensk besättning, nja, tvivlar på det. Tror hellre på svensk flagg med minst 75 % tap.

 • Johan Frilander

  Finnlines kanske flaggar tillbaka sina fartyg Kapelskär – Nådendal och Helsingfors – Travemunde . De skulle tjäna på det och svensk sjöfart får 1000 nya jobb eller fler . Viking och Silja också flaggar sina fartyg helt svenskt .

 • Desillusionerad kapten...

  Det här tror jag på när jag ser det! Nuvarande regerings historik av svikna löften gör att jag har svårt att tro att det verkligen blir av. När sedan sjöfartsstödet minskas blir det än dyrare med svenskt sjöfolk.

 • Undrande el förundrad

  Kan ingen helt enkelt förklara för mig vad tonnageskatten förändrar.
  Kan undra hur många befäl och manskap som kommer att lämna olje och kryssnings industrin för att återvända och segla under alla dessa fartyg som ska få Svensk flagg.
  Finns inga att få tag på idag och kan inte se var de ska hittas.
  Visar väl bara att näringen inte klara sig redan nu och ska vi som inte har de delikata problemen som de som ser tonnageskatten som en sorts räddning för bevarandet av Svensk flaggade fartyg, då vara med att sponsra genom en minskning av stödet.
  Visst de stora klarar det, men inte många små, där faktiskt stödet är avgörande.
  Är väl fullständigt ointressant vilken som styr Sverige. Vi har väl inte haft en Sjöfartsminister på 50 år, så det är nog flera som ej har tagit några beslut. Står att det är Regeringen som ska se till att det finns tillräckligt med Svensk flaggade fartyg för att klara landets transporter under en
  krigssituation. Vi är nog närmare ett krig än klara av det åtagandet idag !

 • Blivande maskinbefäl

  Mannskap gör nog klokast i att stanna där de är tillsvidare då jag som någon annan i kommentarerna tippar att de flesta i alla fall lastfartyg kommer att fortsätta med nuvarande nivå och eller öka andelen TAP.
  De är större chans att de får tatt i befäl med tanke på att om de har svensk flagg ökar chansen att de får ombord studenter från sjöfartshögskolorna o trivs individen o blir erbjuden jobb är ju chansen stor att han/hon tackar ja

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]