Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Svensk-finsk protest mot avgiftshöjning

Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen/Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sjöbefälsföreningen har tillsammans med Rederierna i Finland sänt ett brev till Sjöfartsverkets styrelse där de yrkar på att verkets beslut om en höjning av farledsavgifterna ska återtas.
Organisationerna konstaterar att regeringen i budgeten för 2022 har säkerställt en ny ekonomisk verklighet för Sjöfartsverket och att det såväl från politiskt håll som från industri och sjöfartsbranschen har kommit mycket tydliga signaler om att inte höja farledsavgiften.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]kets beslut om en höjning av farledsavgifterna ska återtas.”} /–>

Organisationerna konstaterar att regeringen i budgeten för 2022 har säkerställt en ny ekonomisk verklighet för Sjöfartsverket och att det såväl från politiskt håll som från industri och sjöfartsbranschen har kommit mycket tydliga signaler om att inte höja farledsavgiften.

”Vi blev därför minst sagt bekymrade över Sjöfartsverkets besked den 11 november om att genomföra kraftiga avgiftshöjningar för 2022, trots att verket nu föreslås erhålla de största ekonomiska tillskotten på nästan 10 år.”

Motverkar överflyttning

Med brevet vill de undertecknade protestera mot beslutade avgiftshöjningar och förväntar sig att Sjöfartsverkets styrelse omprövar beslutet och ser vilka möjligheter som finns att skjuta på hela eller delar av höjningarna. De betonar att en höjning av farledsavgiften i nuläget är starkt negativt för näringslivets konkurrenskraft och dessutom särskilt svår för de delar av näringslivet som träffats hårdast av pandemin och dess effekter. Därtill skriver de att en höjning av avgifterna dessutom motverkar möjligheterna att nå de politiska målen om mer gods till sjöss.

Att undvika en höjning av avgifterna i nuläget är därför särskilt angelägen. Mot denna bakgrund är det viktigt att Sjöfartsverket tillförs ytterligare statliga medel för att kunna bidra till stärkt svensk konkurrenskraft och möjliggöra för en konkurrenskraftig sjöfart som bidrar till överflyttning och sänkta miljö- och klimatutsläpp.”

Finland halverar

I skrivelsen noteras också att få länder tar ut statliga avgifter för användandet av vattenvägarna på det sätt som sker i Sverige.

I det sammanhanget nämns bland annat att Finland beslutat att fortsatt halvera sina farledsavgifter även under åren 2022 och 2023. ”Finlands kommunikationsminister Timo Harakka framhåller att detta införs som stimulans till hela näringslivet, motsvarande bör ske i Sverige”, påpekar organisationerna i brevet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]