Fotograf: irene fällström

Svavlet dominerar

Svavelutsläppen och de kommande kraven överskuggar all annan diskussion om utsläpp.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] diskussion om utsläpp.

Över etthundra personer lockades till varvet i Landskrona, Oresund drydocks, av rubriken Discussion Gas Emissions och en inbjudan från Svenskt maritekniskt forum, SMTF. En diskussion som helt dominerades av debatt kring utsläpp av svaveloxider

– Svavel ÄR sjöfartens emissioner, säger Redareföreningens vd Christer Schoug och syftar på att det är den allt överskuggande frågan även eftersom reglerna som kommer den 1 januari 2015 kommer att gälla alla fartyg i SECA, och inte införs gradvis som reglerna som begränsar kväveoxidutsläppen som når sin tredje nivå, tier II, för nybyggda fartyg 2016.

Per Marzelius, DFDS miljöchef, upprepade det han sa i Sjöfartstidningen redan i våras, att scrubbertekniken fortfarande är fast i utvecklingsstadiet och har fyra hinder framför sig som vart och ett är nog att stoppa scrubbern: den är inte tillräckligt tillförlitlig, inte alla fartyg kan utrustas med scrubber, tillverkarna kan aldrig få fram tillräckligt många till 2015 om alla fartyg skulle utrustas med en och dessutom finns det inte plats på varven för att installera scrubber på alla tusentals fartyg.

– Tillförlitligheten har förbättrats sedan i våras. På Fiscaria Seaways har vi nu kört scrubbern sedan i juni med 100 procents tillgänglighet och utsläppsnivåer som är lägre än att köra på 0,1 procent svavel, säger Per Marzelius.

Priset avgör

Den alltid avgörande frågan, utöver funktion är priset. Blir det billigare att installera och driva en scrubber än att köra fartygen på marindiesel eller gasolja.

Tomas Lust från Green Tech Marine som påstår att hans företag har en scrubber som inte alls är lika stor och tung som övriga konkurrenters ställde frågan direkt till redarna om vad som avgör om det blir några scrubberinstallationer framöver.

– Det är priset. Den som kan leverera en fungerande scrubber billigast väljer vi och ni tillverkare måste vara transparenta. Ni måste låta oss se vad ni gör, säger Per Marzelius.

Hoppas på tekniksprång

Tillverkarna av scrubbers tror inte oväntat att scrubbern kommer att spela en viktig roll i omställningen till en sjöfart med mindre utsläpp av svaveloxider medan redarna nog ser att den kan spela en roll på kort sikt men att på lång sikt måste det till något annat.

– På lång sikt måste det till ett tekniksprång. Vi tror att det kan bli metanol, säger Per Stefensson från Stena som driver på utvecklingen av metanol som fartygsbränsle eftersom det finns en förhoppning om att det ska ge enklare och billigare ombyggnationer av fartyg än vad systerbränslet LNG, som båda lär komma från naturgas, medför.

Det kommer mera

Trots fokuset på svavelutsläppen varnade Kent Borén, vd på Jowa, för vad som komma skall.

– I USA ligger redan fokus på kväveutsläppen, även för redan existerande fartyg. Det kommer att komma till Europa också. Politikerna kommer att upptäcka att det finns mer att göra och att kravet på max 0,1 procent svavel inte gör tillräckligt för miljön.

Till det kommer utsläppen av partiklar, PM, och koldioxid som EU redan lovat att man ska införa kontroll och tvinga in rapportering från sjöfarten för att hålla koll på.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]