Svaveldirektiv ses över 2008

EU:s svaveldirektiv, som innebär att gränsen för svavelhalt för fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sätts till 1,5 procent från maj 2006 och till 0,1 procent från 2010, kommer att utvärderas 2008. Det beslutade EU-parlamentet i denna vecka. EU-kommissionen menar att de nya direktiven kommer att minska svavelutsläppen från fartyg inom EU med 500.000 ton per år från 2006.