Fotograf: DFDS

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | RoRo

Svaveldirektiv sänker klassisk nordsjölinje

Skandinaviens sista passagerar- och bilfärjelinje till Storbritannien faller offer för svaveldirektivet som träder i kraft 2015.

DFDS lägger ned sin färjetrafik mellan Esbjerg och Harwich den 29 september 2014. Enligt DFDS har trafiken en längre tid kämpat med höga kostnader i kombination med vikande passagerarunderlag och dessutom lidit av att gods flyttas över till landsväg.

Droppen som fick bägaren att rinna över är de extra kostnader som de nya svavelreglerna innebär inom svavelutsläppskontrollområdena SECA, då de träder i kraft 2015. DFDS uppger att ”rutten därför inte kan bära de mycket stora tilläggskostnader som en ny miljölag medför”.

Försökt förgäves

DFDS har genom olika åtgärder förgäves försökt förbättra lönsamheten på linjen. Tyngdpunkten försköts mer mot frakttrafik och antalet anställda ombord på färjan reducerades. För att spara bunker ändrades tidtabellerna för en lägre servicefart och antalet avgångar reducerades. På intäktssidan satsade man på aggressivare marknadsföring av passagerartrafiken.

– Men dessvärre har vi inte lyckats med att reducera kostnaderna tillräckligt mycket. Rutten kommer inte att kunna bära de mycket stora extrakostnader, som den nya miljölagen kommer att medföra från den 1 januari 2015. Med dagens oljepriser kommer kravet att använda lågsvavlig olja att kosta omkring 20 miljoner danska kronor årligen, säger DFDS koncernchef Niels Smedegaard, och tillägger:

– Rutten har en speciell historisk betydelse för DFDS, så det är en mycket trist dag for osa alla. Vi beklagar att våra många passagerare nu får uppleva att den sista passagerarrutten från Skandinavien till England läggs ned. Vi beklagar också att upp till 130 arbetsplatser ombord och på land berörs av nedläggningen, även om vi lyckligtvis kan erbjuda alla ombord jobb på andra av våra linjer.

Satsar på fraktlinje

I stället koncentrerar DFDS sina resurser på att trygga god service på fraktlinjen Esbjerg–Immingham. Linjen har dagliga avgångar i vardera riktningen med två stora roro-fartyg och överfarten tar 18 timmar. 

– Även denna rutt drabbas av mycket stora tilläggskostnader på grund av de nya svavelreglerna. Därför bör vi fokusera skarpt på våra kostnader för att stoppa den överföring av fraktvolymer till transport landvägen, som annars blir en konsekvens av de nya svavelreglerna. Vi kommer därför att intensifiera förhandlingarna med våra medarbetare, partners och andra intressenter om att finna lösningar som kan reducera kostnaderna och höja flexibiliteten så vi kan trygga fraktruttens utveckling som en viktig transportled till den engelska marknaden for dansk industri och livsmedelsproduktion samt som en bra och stor arbetsplats, säger Niels Smedegaard.

Gammal linje

Passagerartrafiken mellan Esbjerg och Harwich har pågått sedan 1875.

Efter att taxfreeförsäljningen förlorades 1999 och på grund av allt hårdare konkurrens från lågprisflyg har antalet passagerare minskat till omkring 80.000 per år från att som mest ha uppgått till 300.000. En minskad industriproduktion i Danmark uppges också ha påverkat transporterna av industriprodukter från Danmark till Storbritannien.

Ropaxfartyget Sirena Seaways, som har seglat på linjen sedan 2003, kommer att flyttas till ”andra uppdrag”.