Fotograf: Pallas Group

Kategori: Ekonomi | Tank

Svarta siffror för Pallas

Göteborgsbaserade Pallas Group (publ) gör återigen ett plusresultat efter förra räkenskapsårets minussiffror.

Rörelseresultatet för perioden juli-december 2014 landar på 2,1 miljoner kronor (2,5 miljoner), medan man det senaste kvartalet – det vill säga perioden oktober-december 2014 – landar på 2,0 miljoner kronor (1,1 miljoner).

Detta kan jämföras med siffrorna för det senaste brutna räkenskapsåret (1 juli till 30 juni), där rörelseresultatet blev negativt och slutade på -6,0 miljoner kronor.

Omsättningen under perioden juli-december 2014 uppgick till 31,5 miljoner kronor (18,4 miljoner), medan resultatet efter skatt för samma period slutade på 1,1 miljoner kronor (0,2 miljoner).

Positiv spotmarknad 

De främsta orsakerna till den ökade omsättningen uppges vara att koncernens flotta utökats med Pallas River och att Pallas Ocean och just Pallas River under perioden har seglat på spotmarknaden. Enligt rapporten har detta inneburit att fartygen fått en bruttointäkt innan bunker-, hamn- och agentkostnader och att man då betalat dessa kostnader själva.

Nämnas kan att Pallas River hyrs in via bareboat och sysselsätts på spotmarknaden med OP Svenssson Shipping som befraktare. Enligt bokslutsrapporten är Pallas River fortfarande under avveckling, eftersom planen att lämna torrlastsegmentet ligger fast.

Pallas Ocean såld

I sammanhanget ska också nämnas att Pallas Ocean avyttrades under perioden, närmare bestämt per den 31 oktober 2014. Enligt rapporten motsvarade köpeskillingen fartygets bokförda värde efter den tidigare nedskrivning som gjordes i samband med bokslutet per den 30 juni 2014.

Vidare avslutades Pallas Glorys timecharteravtal med Bomin/Bunkers Gibraltar i förtid i december, vilket resulterade i att man erhöll en engångsersättning som påverkat siffrorna för perioden positivt. Efter en teknisk översyn och en tioårsklassning på varv transporterar Pallas Glory i dagsläget bunkerbränslen på spotmarknaden för ett flertal kunder.

Slutligen gäller att bunkerfartyget Pallas seglar i ett längre timecharteravtal för Topoil.

Hög sysselsättningsgrad

Rederiet uppger att sysselsättningsgraden för koncernens fartyg har varit hög under perioden och att driftsavbrotten har varit begränsade, samt att planen för den fortsatta verksamheten är en fokuserad satsning på avancerade bunkringsfartyg.

Kommentarer

 • Jan Pettersson

  Det vore ju kul om det blir bra resultat framöver också för hitintills har det varit min sämsta aktieinvestering någonsin!

  • Sven

   Det är min bästa aktie affär jag gjort. Köpte nämligen inga aktier överhuvudtaget!! Nästa kvartal blir nog inte så trevligt för Pallas. Pallas Glory har gjort 4 frakter under jan,feb månad! Och ersättningen från bomingflott har han ju redan fått, och gissar även att fakturorna ifrån 10-års klassningen har kommit i januari! Sen så har han ju bytt ut befälen till svenskar. Vilket också är en merkostnad.

 • Anonymous

  Lycka till pallas !

Artikeln är stängd för fler kommentarer