Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Svår situation för färjetrafiken

Färjelinjer med en stark passagerartrafik har fått ta emot de första och värsta smällarna efter olika länders åtgärder mot spridning av coronaviruset.

Detta är en uppdaterad version av den tidigare nyheten om läget för färjetrafiken på Sverige.

Under den senaste veckan har kartan över aktiva färjelinjer till och från Sverige ritats om radikalt, i synnerhet på Ålands hav. Flera färjerederier har aviserat inställd trafik eller restriktioner på grund av de åtgärder som olika länder har vidtagit för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Redan efter sportloven såg färjerederierna indikationer på att passagerartrafiken började avta. Därefter har läget mycket snabbt förvärrats.

Kritisk trafik även för Finland

Tills vidare har de största nedskärningarna drabbat den passagerarintensiva Finlandstrafiken.

Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland, betonar att Finland är starkt beroende av färjetrafiken för sin varuförsörjning trots att kryssningstrafiken utgör en betydligt synligare del av rederiernas verksamhet.

Enligt henne transporteras nästan 90 procent av Finlands import och export till sjöss. De finländska färjorna utgör tillsammans med lastfartygen en viktig del av försörjningstryggheten.

– Passagerarfartygen transporterar en avsevärd del av dagligvarorna till våra butiker, förklarar Tiina Tuurnala och fortsätter:

– Passagerarfartygen transporterar 60 procent av styckegodsexporten och 50 procent av importen. Alla finländska passagerarfartyg transporterar såväl passagerare som frakt.

Tynande passagerartrafik

Att Sveriges grannländer mer eller mindre stängt sina gränser har i praktiken inneburit att det i nuläget i stort sett inte existerar någon marknad för passagerartrafik. Däremot är alla länder överens om att flödena inom godstrafiken måste fortsätta. Trots att passagerartrafiken upphör eller får stränga restriktioner på grund av stängda gränser fortsätter transporterna av gods på de flesta färjelederna.

Många inställda linjer till Finland/Åland

Inom färjetrafiken till Finland drabbade de tillfälliga nedskärningarna först linjer där passagerartrafiken dominerar. Förutom att trafiken upphörde i ett relativt tidigt skede på de renodlade kryssningslinjerna mellan Stockholm och Mariehamn med Viking Line och Birka Cruises, har Eckerö Linjen ställt in sina avgångar mellan Grisslehamn och Eckerö. På måndagen kungjorde Viking Line att trafiken med Rosella mellan Kapellskär och Mariehamn ställs in till och med 13 april. 

De senaste beskeden om inställd Finlandstrafik kom tisdag kväll på grund av att Finland stänger gränserna natten mellan onsdag och torsdag.

Fortsatt trafik på Åboregionen och Vasa

Finland och Åland är starkt beroende av färjetrafiken för sina godstransporter. I nuläget är det färjorna på linjen Stockholm–Åland–Åbo (Tallink Silja med Galaxy och Baltic Princess samt Viking Line med Viking Grace och Amorella), Kapellskär–Långnäs–Nådendal (Finnlines med Finnswan och Finnfellow) samt Nådendal–Långnäs (Rederi Ab Lillgaard med roro-fartyget Fjärdvägen) som sköter varuförsörjningen. Tills vidare har inga nedskärningar i trafiken aviserats, men för passagerartrafiken gäller restriktioner på grund av undantagstillståndet i Finland.

Även Wasalines trafik mellan Umeå och Vasa uppges fortsätta med normal tidtabell.

Inställda linjer till Baltikum

Destination Gotland informerar att inga restriktioner är införda i dagsläget i trafiken mellan Visby och fastlandet.

Passagerartrafiken från Stockholm till Baltikum har i princip upphört. Alla avgångar med Tallinks färjor på linjerna Stockholm–Mariehamn Tallinn och Stockholm–Riga är inställda. Lasttrafiken ombesörjs av Tallink med ropax-fartyget Regal Star och av DFDS med ropax-fartyget Optima Seaways på linjen Kapellskär–Paldiski. DFDS har även en ropax-linje mellan Karlshamn och Klaipeda. Stena Line fortsätter likaså sin frakttrafik på linjen Nynäshamn–Ventspils med något reducerad tidtabell.

Moby SPL har meddelat att deras färja Princess Anastasia är ur trafik till 19 april. Fartygets ordinarie tidtabell omfattar anlöp i St Petersburg, Tallinn, Helsingfors och Stockholm.

Restriktioner till kontinenten

Polferries och Unity Lines färjor transporterar last men har infört restriktioner i passagerartrafiken mellan Sverige och Polen. Alla polska medborgare, med vissa undantag, som för närvarande befinner sig utomlands kan återvända till Polen. Tillfälligt förbud mot inresa till Polen gäller utländska medborgare.

TT-Line uppger på sin webbplats att rederiets färjor trafikerar utan begränsningar på linjerna Travemünde–Trelleborg och Rostock–Trelleborg. Frakttrafiken fortsätter normalt även på linjerna Świnoujście–Trelleborg och Klaipėda–Trelleborg men inom passagerartrafiken råder restriktioner.

Finnlines har tidigare meddelat att även ropax-trafiken mellan Malmö och Travemünde går med normal tidtabell.

Danmark stängt

Även Danmark har i princip stängt sina gränser för inresor. Inreseförbudet gäller inte passagerare som är danska medborgare, pendlare med anställning i Danmark eller har starkt berättigat syfte. Frakt och varutransport med lastbil berörs inte av restriktionerna. ForSea informerar på sin hemsida att färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör trots det går enligt tidtabell.

Stena Line har stängt sin passagerartrafik från Sverige till Danmark och Polen, men färjorna fortsätter att trafikera med enbart frakt. Rederiet uppgav i ett pressmeddelande att 950 medarbetare varslas och att passagerartrafiken till och från Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Lettland under de senaste dagarna i stort sett har avstannat. Rederiet utesluter inte att det kommer att ske fler neddragningar eller förändringar i tidtabeller eller linjenätverket.

På linjen Strömstad–Sandefjord har alla avgångar ställts in av rederierna Color Line och Fjord Line.