Svalt intresse för gemensamma varv för skrotning

Ett förslag om att upprätta gemensamma europeiska varv för nedmontering av gamla fartyg, möttes av skepticism på organisationen Shiprepairs konferens i Amsterdam i början av veckan. Förslaget ingår i ett projekt som kallas Shipmates och är ett samarbete mellan Community of European Shipyard Associations Interyard och sammanslutningen Shiprepair. I Shipmates utreds bland annat frågan om att etablera sex gemensamma anläggningar för nedstyckning. Enligt uppgifter ligger den potentiella marknaden i Europa på EUR 1,5 till 2 miljarder per år. Och som en jämförelse genererar skrotmarknaden i Asien 600.000 jobb bara i Indien, Bangladesh och Pakistan. Men ett stort antal delegater i organisationen Shiprepair vill inte se några gemensamma europeiska varv för ändamålet, med motiveringen att det är enklast och mer lönsamt om rederierna själva ombesörjer nedstyckning och avlägsnande av farliga material.