Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Svagt men positivt resultat för Viking Line

Intäkterna ökar, men kostnaderna ökar ännu mer. Viking Line redovisar ett betydligt svagare resultat för 2012 än för året innan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]12 än för året innan.

Av en omsättning på EUR 516,1 miljoner – 2,3 procent mer än 2011 – reducerades rörelseresultatet för Viking Line Abp med tre fjärdedelar till EUR 2,4 miljoner. Resultatet före skatt uppgår till EUR 1,6 miljon och efter skatt EUR 0,9 miljon.

Ökade intäkter

Viking Lines passagerarrelaterade intäkter ökade under året med 2,3 procent till EUR 478,4 miljoner, fraktintäkterna med 5,2 procent till EUR 34,3 miljoner. Antalet passagerare på Viking Lines fartyg var ungefär oförändrat, däremot ökade antalet fraktenheter.

På kostnadssidan är det den dyra bunkern som förorsakar problem. Koncernens driftskostnader ökade med 2,4 procent till EUR 364,4 miljoner. Av dessa utgör bränslekostnaderna EUR 66,4 miljoner, en höjning med EUR 4,3 miljoner. Den starka svenska kronan, som koncernen i grunden anser vara positiv, har också medverkat till ett förhöjt kostnadsläge.

Oförändrat passagerarantal

Under 2012 reste 6.349.903 passagerare med Viking Lines fartyg. Det innebär en försumbar minskning på knappt 2.000 passagerare. Vidare transporterades 116.906 fraktenheter, vilket är två procent fler än 2011. Viking Line uppger att koncernens andel av fraktmarknaden är 20 procent.

På passagerarsidan har Viking Line förstärkt sin marknadsandel i kortruttstrafiken mellan Sverige och Åland med 1,9 procentenheter till 45 procent tack vare fler trafikdagar. På linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm ökade marknadsandelen med 0,7 procentenheter till jämna 50 procent. Viking Line förlorade 0,3 procentenheter på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm där rederiets marknadsandel nu är 45,7 procent. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn reducerades marknadsandelen med 1,1 procentenheter till 50,5 procent. Viking Lines totala marknadsandel inom trafikområdet var under 2012 närmare 34 procent.

Bränslepriserna riskfaktor

Bland riskfaktorerna lyfter Viking Line i första hand fram bunkerpriserna, som har en direkt inverkan på koncernens resultat. Koncernen är även utsatt för finansiella risker som fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Priset på försäljningsvaror och bunker påverkas av utländska valutor, främst en amerikanska dollarn.

Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]