Svagt intresse för Helcom-möte

När Helcom håller sitt årliga möte i dagarna saknas ministerrepresentanter, enligt Världsnaturfonden (WWF) som menar att det sänder en ”oroväckande signal”.– Det är oroande att Andreas Carlgren, ordförandelandets ansvarige minister, inte finns på plats när Helcoms högnivåmöte hålls och inte heller hans ministerkollegor i regionen, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur & Östersjön på WWF.Organisationen är också kritisk mot att Helcom har genomfört så få miljöåtgärder.– Även om det är glädjande att vissa viktiga framsteg har gjorts – till exempel utbyggnad av vattenreningsverk och den pågående processen att förbjuda avloppsutsläpp från sjöfart – så har det samlade genomförandet hittills varit alltför långsamt och de konkreta åtgärderna för få för att nå planens mål (Baltic Sea Action Plan, reds. anm.), säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF och ordförande i WWF:s internationella Östersjöprogram.