Fotograf: pierre adolfsson

Kategori: Ekonomi | Tank

Svagt första kvartal för Concordia

Sämre siffror än förra året men bättre intjäning på spotmarknaden under årets första kvartal för Concordia Maritime, Stenakoncernens börsnoterade tankrederi.

Rörelseresultatet för januari till och med mars 2013 uppgick till 15,7 miljoner kronor, några nedskrivningar gjordes inte. Motsvarande siffra för första kvartalet 2012 var 24,6 miljoner kronor.

Efter skatt var resultatet 7,6 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 20,6 miljoner under 2012 års första kvartal.

Något bättre

Concordia skriver att det första kvartalet 2013 var det bästa sedan slutet av 2008 sett till fraktraterna, men vd Hans Norén ropar inte hej ännu utan skriver i kvartalsrapporten att: ”Även om det är en rejäl förbättring jämfört med hur det har sett ut de senaste tre-fyra åren är det inte säkert att det finns en riktig bas för förbättringen.” Trots det tror han att ”… 2013 blir ett par snäpp bättre än 2012.”

Stena Paris återlevererades från en time charter och gick rätt in på den öppna marknaden. Concordia har därmed sex P-Max-fartyg på spotmarknaden och de hade under kvartalet en genomsnittlig intjäning på 16.000 dollar om dagen. Concordias enda Suezmax-fartyg Stena Supreme hade en intjäning på 17.000 dollar per dag. Intjäningen på Concordias fartyg på fasta kontrakt var under kvartalet fortsatt strax över 20.000 dollar om dagen.