Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: RoRo | Specialfartyg

Svagt fjärde kvartal för VSS

Viking Supply Ships visar upp ett resultat på -145 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] fjärde kvartalet 2016.

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 75 miljoner kronor, jämfört med 278 miljoner kronor för samma period 2015. Det ger ett resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, på -145 miljoner kronor (-123 miljoner).

Finansiell slutpunkt

Resultatet efter skatt för hela 2016, inklusive avvecklad verksamhet, skrivs till -406 miljoner kronor, att jämföra med -440 miljoner kronor för år 2015.

Bland viktiga händelser under året kan nämnas när Odin Viking SPV AS den 21 november ingick avtal om ändrade villkor i ett bareboat charter-avtal med VSS A/S. Detta var slutpunkten i den finansiella omstruktureringen av VSS A/S som var villkorad av en nyemission i Viking Supply Ships AB och ett därpå efterföljande kapitaltillskott från moderbolaget till VSS A/S.

Transatlantic

Processen med att avveckla kvarvarande verksamhet i Transatlantic fortsatte under det fjärde kvartalet. Tre långfristiga bareboat charter-avtal för roro-fartygen Transpaper, Transpulp och Transtimber avyttrades tillsammans med tillhörande timecharter-avtal. Avyttringen medförde en positiv resultat- och likviditetseffekt om cirka 17 miljoner kronor.

Vidare slutfördes även försäljningen av fartyget Transfighter under det fjärde kvartalet samt avyttringen av Transreel. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]