Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Svagare Viking Line-resultat

Lägre införtjäning per passagerare och högre driftkostnader återspeglas i Viking Lines resultat 2017.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ing Lines resultat 2017.

Viking Lines omsättning ökade till 522,7 miljoner euro under 2017 (jämfört med 519,6 miljoner euro 2016). Koncernen redovisar ett rörelseresultatet på 10,0 miljoner euro (13,7 miljoner) och resultat före skatter uppgick på 6,6 miljoner euro (9,6 miljoner). Resultatet efter skatter uppgick till 5,3 miljoner euro (8,0 miljoner).

Ökade driftskostnader

De passagerarrelaterade intäkterna ökade under räkenskapsperioden med 0,8 procent till 476,4 miljoner euro, medan fraktintäkterna minskade med 1,1 procent till 43,8 miljoner euro. Försäljningsbidraget ökade med 1,3 procent till 372,6 miljoner euro.

Orsaker till att koncernens resultat försämrades uppges vara lägre införtjäning per passagerare och 3,3 procent högre driftskostnader, 339,1 miljoner euro. 

Bunkerkostnaderna ökade med 18,3 procent till 46,7 miljoner euro. De ökade driftskostnaderna hänför sig huvudsakligen till Viking FSTR som trafikerade på linjen Helsingfors–Tallinn under perioden 10 april till 16 oktober 2017.

Ökar på passagerarsidan

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under 2017 till 6.881.149 (6.502.191 året innan). Viking Lines marknadsandel minskade på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 0,3 procentenheter till 54,5 procent. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm ökade marknadsandelen med 0,8 procentenheter till 43,6 procent. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 0,9 procentenheter till 58,2 procent. På linjen Helsingfors–Tallinn ökade marknadsandelen med 2,9 procentenheter till 26,1 procent. I kortruttstrafiken på Ålands hav ökade marknadsandelen med 1,6 procentenheter till 43,5 procent. Koncernen ökade därmed sin totala marknadsandel inom trafikområdet med en procentenhet till 34,5 procent.

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 127.668 fraktenheter (131.918). Fraktmarknadsandelen uppgick till 18,7 procent (20,7 procent). Antalet transporterade personbilar uppgick till 762.253 (682.194).

Organisationsförändring 

Såväl priser som volymer är utsatta för hård press på grund av konkurrensen inom Viking Lines trafikområde, vilket koncernen uppger att påverkar införtjäningen per passagerare negativt. 

Bunkerprisnivån förväntas bli högre i år än 2017.

Under våren 2018 genomförs en förändring av organisationsstrukturen för att öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation. Denna förändring förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]