Supplyfartygsskrov sätts samman av Surteföretag

Marieholms Mekaniska Verkstad, MMV, i Surte har fått en beställning på ett skrovfärdigt supplyfartyg från norska Kleven Maritime. Sektionerna byggs i Polen och fraktas därefter till Norge där de sätts samman av MMV. Fartyget har en stålvikt på 1.084 ton och blir 73 meter långt. – Vi kan börja vårt arbete den 2 maj, säger MMV:s tekniske chef Ken Lindahl till SST. I beställningen ingår också en option på ett andra, större, fartyg. Detta kan bli en större affär eftersom MMV också kan komma att bygga sektionerna. – Vi har diskussioner med Öresundsvarvet om att få hyra in oss i en del av deras hall, säger Ken Lindahl.En bakgrund till affären är att norska varv de senaste åren i princip helt lämnat skrovtillverkningen till varv i östra Europa. Dessa varv har allt mer välfyllda orderböcker och försenade leveranser börjar bli ett allt större problem för norska varv som står med sysslolös personal, vilket kan leda till permitteringar.