Superstar på väg till hemmahamnen

Fincantieris Ancona Shipyard har levererat Tallinkfärjan Superstar, som ska sättas i trafik på linjen Tallinn–Helsingfors den 21 april. Superstar kan ta 2.080 passagerare, 1.930 filmeter bilar och göra 27,5 knop. Fartyget ska komplettera Tallink Shuttle-tjänsten med snabba resor året runt. Tallink beställde färjan 2005, priset var runt EUR 120 miljoner. Superstar är på väg till Tallinn med rederliedningen ombord, resan ska ta sex dagar.