Superseacat kan inte betala sina skulder

Det estniska företaget Superseacat OÜ har skulder på EEK 8 miljoner (EUR 511.000), medan företagets egna kapital bara uppgår till EEK 3 miljoner (EUR 192.000), skriver den estniska tidningen Postimees.Rederiet har obetalda löner till hundra arbetstagare på över EEK 1 miljon (EUR 64.000). Passagerare som har köpt biljetter och inte har fått resa har nästan ingen möjlighet att få sina tillbaka pengar.Superseacats färjor togs ur trafik den 14 oktober. En domstol i Tallinn har utnämnt en tillfällig konkursförvaltare för Superseacat OÜ och den 17 december kommer domstolen sannolikt att besluta om konkurs.