Fotograf: Klara Magnusson

Kategori: Arbetsmarknad | Juridik | Regelverk

Superkonventionen förstärks

FN:s International Labour Organization inför nya regler i MLC-konventionen. Bland annat förstärks skyddet för sjöanställda och deras anhöriga i händelse av arbetsskada eller dödsfall.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tsskada eller dödsfall.

Förändringarna av MLC-konventionen (Maritime Labour Convention) röstades igenom på ILO:s senaste årsmöte av en överväldigande majoritet, där en endast en av 400 delegater avstod från att rösta ja. 

Enkelt uttryckt innebär ändringarna av MLC att skyddet för sjöanställda förstärks på ett antal punkter. Förutom att sjöanställda som drabbas av arbetsskada eller invaliditet garanteras ekonomisk kompensation ska också anhöriga till sjöanställda garanteras ekonomisk ersättning i händelse av att den sjöanställda omkommer under sin yrkesutövning. 

Ekonomiska garantier 

Dessutom ska MLC-förändringarna ge ett bättre skydd åt sjöanställda som kvarlämnas på fartyg och som saknar ekonomiska möjligheter till hemresa. 

Det ökade skyddet ska säkerställas genom att det blir obligatoriskt för rederier att tillhandahålla ekonomiska garanterier eller säkerheter i form av försäkringar eller liknande.

Kan kvarhållas

Om inga hinder uppstår på vägen väntas de nya reglerna träda i kraft i början på år 2017. När reglerna har införts måste det ombord på varje fartyg finnas dokument eller certifikat som bevisar att det finns en finansiell säkerhet som skyddar de ombordanställda. Saknas detta kan fartyget komma att kvarhållas i den hamn där det befinner sig. 

MLC-konventionen trädde i kraft i augusti förra året och tillämpades för första gången i Sverige i september 2013. För närvarande har 61 medlemsländer i ILO ratificerat konventionen. Tillsammans representerar dessa länder 81 procent av världens samlade tonnage.  

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]