Suez Canal Authoritys mudderverk Mashhour muddrar runt grundstötta Ever Given

Fotograf: Moataz Mohamed

Kategori: Haveri

Suezkrisen: Rederierna ser över fartygens rutter

Hela världens blickar riktas just nu mot situationen i Suez där Ever Given blockerar kanalen. Både Wallenius Wilhelmsen Ocean och Stena Bulk har fartyg som sitter fast och de överväger nu alternativa vägar.

För varje timme som går samlas hundratals fartyg både norr och söder om Suezkanalen som fortsatt är stängd efter grundstötningen av det 400 meter långa containerfartyget Ever Given under tisdagen. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg kostar stoppet omkring 400 miljoner dollar i timmen. Omkring tolv procent av den totala volymen av världshandeln passerar Suezkanalen, vilket betyder 51,5 fartygspassager i snitt per dygn.

Ännu är det oklart hur länge stoppet kommer att fortgå, men talespersoner från det holländska bärgningsföretaget Boskalis som kallats in menar att det kan ta flera veckor. Fartyget har satt sig så illa i ena kanalväggen att omkring 20.000 kubikmeter sand runt fartyget behöver grävas bort, vilket Suez Canal Authoritys mudderverk Mashhour haft som uppgift att göra under senaste dygnet med en fart om 2.000 kubik per timme. Samtidigt kommer sannolikt både en del av lasten och bränslet ombord på fartyget att behöva tömmas.

  • Antalet fartyg söder och norr om stoppet ökar för varje timme, här vid lunchtid under fredagen. Skärmdump: Vesselfinder.com
  • Antalet fartyg söder och norr om stoppet ökar för varje timme, här vid lunchtid under fredagen. Skärmdump: Vesselfinder.com

Överväger att runda Afrika

När nu stoppet passerat tre dygn börjar läget komma till den punkten att allt fler rederier överväger att ta vägen runt Godahoppsudden och Afrika. 

Ett av rederierna som drabbats är svensk-norska Wallenius Wilhelmsen Ocean där Karolina Kjellgren är Vice President för Oceania Trade. Under fredagen hade de totalt elva fartyg som fastnat på båda sidor om kanalen.

– Vi är naturligtvis bekymrade över det här. Framförallt blir det problematiskt eftersom vi behöver ha tonnaget, säger hon.

Eftersom det just nu är så osäkert kring hur länge stoppet kommer att fortgå har de börjat överväga att skicka fartyg runt Afrika. Det är en resa som tar mellan åtta och tio dagar extra.

– Vi tittar just nu på de fartyg som närmar sig brytpunkten för där man måste välja väg. Exempelvis tittar vi på om de fartygen har tillräckligt med bunker. Vi kan naturligtvis bunkra på vägen, men då blir kostnaden högre, säger hon.

  • Mudderverket Mashhour vid Ever Given. Foto: Moataz Mohamed
  • Mudderverket Mashhour vid Ever Given. Foto: Moataz Mohamed
  • Ever Given på grund i Suezkanalen. Foto: Moataz Mohamed

    Fotograf: Moataz Mohamed

  • Ever Given på grund i Suezkanalen. Foto: Vesselfinder.com
  • Ever Given på grund i Suezkanalen. Foto: Moataz Mohamed

Osäkra tidsutsikten är problematisk

Att resan tar längre tid menar Karolina Kjellgren inte är det största problemet, snarare bekymrar den osäkra tidshorisonten mer.

– Om detta skulle pågå i flera månader kommer läget att stabilisera sig eftersom man då vet att det kommer att ta tio dagar mer att få gods till Europa. Men kortsiktigt är frågan vad man gör med fartygen som ligger där nu, säger hon.

Problemet kommer i ett läge med en redan ansträngd situation. Förutom situationen med coronapandemin så har den globala fordonsindustrin stora problem med leveranser av olika komponenter, bland annat efter en brand i en halvledarfabrik i Asien och efter kraftiga stormar som drabbat en stor leverantör i Texas. Det fick bland annat Volvo Lastvagnar att nu i mars stoppa tillverkningen på produktionsanläggningar i 18 länder.

”Frågan är vad som händer när det bara levereras in last och vi inte kan komma in och hämta upp det”

Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Ocean.

– Att detta med Suez kommer på det blir ytterligare en sak som stör leveranskedjan ännu mer. Vi planerar nu för vad detta kommer att få för betydelse om detta blir långvarigt, dels för våra egna terminaler men också för de stora terminalerna. Frågan är vad som händer när det bara levereras in last och vi inte kan komma in och hämta upp det, säger Karolina Kjellgren.

Berör tre av Stena Bulks fartyg

Även Stena Bulk har frågan högt på sin dagordning. Under fredagen hade de ett av sina fartyg fast i området, samt två på väg dit med en beräknad ankomst i mitten på nästa vecka. Men ännu har de inte tagit några beslut om att ändra deras rutter.

– Detta har stor relevans för oss och många andra. Vi följer självklart detta nära och kommer att ta beslut under helgen och successivt under nästa vecka om det fortsätter. Men ännu har vi inte tagit något beslut om att ta någon annan väg, men självklart är det en tanke som finns med, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk.

Vad stoppet kommer att få för effekter för Stena Bulk och deras marknadssegment är dock för tidigt att säga, men om det blir ett långvarigt stopp finns tecken på ett ökat fraktbehov.

– Om detta pågår länge kommer det självklart påverka fraktmarknaden och i den synvinkeln är det sannolikt en positiv utveckling av vad man kan se. Men vi hoppas ändå att detta ska lösa sig så fort som möjligt av många andra anledningar, säger Erik Hånell.