Styrsöbolaget fortsätter med godstransporter i Göteborgs södra skärgård

Connex-ägda Styrsöbolaget har fått ett nytt avtal om gods- och fordonstransporter i Göteborgs södra skärgård förlängt. Det nya avtalet med Trafikkontoret i Göteborg är på fem år med option på två år. Trafiken sköts med två bil- och fraktfärjor plus en reservfärja och omsätter cirka SEK 7 miljoner per år.