Styrman dömd för dråp

En styrman på ett klass V-fartyg har dömt till fängelse i 15 månader för dråp. Efter en kryssning på Themsen i London föll en man mellan fartyget och kajkanten när han skulle gå iland. Kroppen hittades först efter fem dagar. Styrmannen erkände sig skyldig till dråp och dömdes därför. Befälhavaren som också stod åtalad friades från anklagelserna om dråp men dömdes till nio månaders villkorlig dom, två års avstängning och 150 timmars obetalt arbete för att ha ”hindrat rättvisan”. Den brittiska kustbevakningen, MCA, skriver att domen och den tragiska olyckan belyser vikten av att se till att fartyget är säkert förtöjt vid kajen vid på- och avstigning.