Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi

Stridsyxan nere – nytt avtal för sjöbefäl

Efter nästan ett halvårs förhandlande har nu Sjöbefälsföreningen och Almega Tjänsteföretagen kommit överens om ett nytt kollektivavtal för sjöbefälen inom skärgårdstrafiken.

Enligt det nya avtalet för skärgårdstrafiken hamnar löneutvecklingen på 7,5 procent. Fördelningen blir: 2013: 1,8 procent, 2014: 2,3 procent och 2015: 3,4 procent. 

”Det nya avtalet innebär att lönerna för 2014 höjs enligt det nuvarande systemet med tarifflöner medan det för 2015 bildas en pott för individuell fördelning. Almega Tjänsteföretagen har tillsammans med Sjöbefälsföreningen under långtid både i arbetsgrupper och i direkta förhandlingar diskuterat hur lönesystemet ska kunna utvecklas. Det nya avtalet innebär nu att lönesättningen för 2015 kommer att ske enligt den modell som gäller för såväl tjänstemän som chefer inom den övriga arbetsmarknaden”, skriver Almega i ett pressmeddelande.

Avtalet berör cirka 170 av Sjöbefälsföreningens 1.800 medlemmar.

Kommentarer

  • Fredrik

    Märkligt trodde hela konflikten gick ut på att man ville behålla tarifflönerna från Sbf:s sida.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.