Strejkhot mot danska färjor

Danska inrikesfärjor står inför ett konflikthot i sommar. Danska sjömansfacket Sømændens Forbund 3f har varslat om strejk från 8 juni på de färjor som opereras av medlemmar i Bilfærgernes Rederiforening. Varslet kommer i samband med förhandlingar om löneavtal för de kommande tre åren. Sjömansfacket kräver ett lönespåslag med DKK 1,65 per timme. De färjor som berörs är de som opereras av Scandlines, Mols-Linien och andra som går i dansk inrikestrafik.